Kết quả sẽ ở đây

Gemini Chat

chatvn.org

Gemini Chat

by chatvn.org

Gemini Chat là một trang web cho phép bạn trò chuyện với Gemini, mô hình AI tổng quát và năng lực nhất từ trước tới nay của Google. Gemini được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Nó có thể thực hiện nhiều loại tác vụ, bao gồm:

Trên trang web này, bạn có thể trò chuyện với Gemini về bất kỳ chủ đề nào mà bạn quan tâm. Bạn có thể hỏi nó những câu hỏi, yêu cầu nó tạo ra các định dạng văn bản sáng tạo hoặc nhờ nó giúp bạn giải quyết các vấn đề.

Gemini Chat là một cách tuyệt vời để trải nghiệm trí tuệ nhân tạo tổng quát và khám phá tiềm năng của AI.


Gemini Pro API

Telegram Chat GPT-4 Miễn Phí

Ứng dụng AI trong bài Tarot